Κεντρική σελίδα | Χάρτης ιστοτόπου
Επικαιρότητα
Νέα
Εκδηλώσεις
Διάφορα
Διάφορα
«…μαζί με τον Αναστημένο Αρχηγό μας να πορευόμεθα από νίκης εις νίκην και από δόξης εις δόξαν…» (Διάφορα)
5/5/2009

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ο Μητροπολίτης μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ προς το ευσεβές πλήρωμα τής Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης…

- Αδελφοί "Χρίστος Ανέστη"
"Αναστάσεως ήμερα" και η χαρά έκδηλη και ολοφάνερη. Μέχρι να έλθει Αυτή η ημέρα της Αναστάσεως Χριστού, δύο πράγματα δεν μπορούσε να ιδεί ο άνθρωπος, τον Ήλιο και το θάνατο. Και τον Ήλιο εξακολουθεί να μη μπορεί να τον ιδεί δια γυμνού οφθαλμού, ούτε εν εκλείψει ακόμη, διότι κινδυνεύει να τυφλωθεί.
Τον θάνατο, όμως, μπορεί να τον βλέπει κατάματα μετά τη νέκρωση του Θανάτου δια της Αναστάσεως Του Χριστού, που ο θάνατος και ο Άδης ενεκρώθη. "Θανάτω θάνατον πατήσας"
Δια τούτο η κτίση όλη λαμπαδοφεγγεί, τα σκυθρωπά πρόσωπα των ανθρώπων καταυγάζονται από το εκτυφλωτικό φως της Αναστάσεως. "Ζωή εκ του Τάφου ανέτειλε". Ο Παράδεισος ανοίγει και πάλι τις κλειστές πύλες Του δια τον πεσόντα άνθρωπο. Έχουμε, πλέον, "Αρχιερέα μέγα συμπαθούντα τας αμαρτίας ημών", ο οποίος προελθών εκ του τάφου πήρε μαζί Του "παγγενή τον Αδάμ", δηλαδή, ολόκληρο το ανθρώπινο γένος.
Ο θάνατος έκτοτε, κατεπατήθη, ο Άδης εσκυλεύθη, ο έως τότε τύραννος Διάβολος αιχμαλωτίσθηκε, Η ισχύς του αντιδίκου Διαβόλου κατεβλήθη, μόνον, πια, με την εθελούσια συμμαχία του ανθρώπου μπορεί, πλέον, να εξισχύση και να κυριαρχήση.
Όλοι μας, όσοι, βέβαια, εορτάζουμε συνειδητά τα Πάθη Του Χρίστου, είδαμε να σχίζεται το χειρόγραφο των αμαρτιών μας πάνω στο Σταυρό Του. "Χάριν δούναι θελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεωλύτης ανθρώπων επεδήμησε δι' εαυτού προς τους αποδήμους της Αυτού χάριτος" και έσκισε το χρεόγραφο των αμαρτιών μας. Και συντάσσεται καινούργια Διαθήκη, πια, η Διαθήκη του ελέους, της αγάπης του Θεού, και της συγγνώμης, η οποία εκ του Τάφου Του Αναστάντος Χριστού ανέτειλε.
Χαρήτε, αδελφοί, το μήνυμα της Αναστάσεως και τις επιπτώσεις του. Μη σκυθρωπάζετε, είμεθα κληρονόμοι Του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Δεν είμεθα, πλέον, δεσμώτες του θανάτου, το χρέος εξωφλήθη πάνω στο Σταυρό της Καινής Διαθήκης, το Συμβόλαιο της Σωτηρίας υπεγράφη, όχι δια μελάνης, αλλά ανεξίτηλα με το Αίμα του Αμώμου Αμνού.
Αυτή, λοιπόν, η κλητή και Αγία Ημέρα την οποίαν "εποίησαν ο Κύριος", ας είναι ημέρα χαράς και αγαλλιάσεως δι' όλους μας, ας αναβαπτισθούμε στα άδυτα του μυστήριου της Αναστάσεως, ώστε νικηταί και Τροπαιούχοι και εμείς μαζί με τον Αναστημένο Αρχηγό μας να πορευόμεθα από νίκης εις -νίκην και από δόξης εις δόξαν μαζί με της στρατιές των ενδόξων Χριστιανών προγόνων μας, οι οποίοι ήταν, πράγματι, άνθρωποι της Αναστάσεως.
- Αδελφοί «Χριστός Ανέστη»
Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης
Ο Μητροπολίτης
+ο Γυθείου και Οιτύλου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ