Κεντρική σελίδα | Χάρτης ιστοτόπου
Βιβλιοπωλείο
Σχετικά
Επικοινωνία
Γενικές κατηγορίες
Βιβλία για τη Μάνη
Εξαντλημένα βιβλία για τη Μάνη
Ξενόγλωσσα βιβλία για τη Μάνη
Κατηγορίες Τίτλων
Αρχαιολογία
Διάφορα
Έρευνα
Θέατρο
Ιστορία
Λαογραφία
Λεύκωμα
Λογοτεχνία
Μαγειρική
Μελέτη
Μυθιστόρημα
Ποίηση
Ταξίδια - Οδοιπορικά
Cd
Κασσέτες
Σημαίες
Ταινίες Dvd
Αλφαβητική Λίστα
Τίτλων
Συγγραφέων
Αναζήτηση
Τίτλος
Συγγραφέας
 
Λεύκωμα
 

ΜΑΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΪΤΑΣ

Στην ακριτική χερσόνησο της Μάνης η ιδιάζουσα ιστορική ζωή είναι αποτυπωμένη πιστά στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Για μακρές περιόδους ο τραχύς και οχυρός τόπος διαμορφωνόταν κι ασφαλιζόταν από ανυπότακτο δυναμικό πληθυσμό που έδινε τους δύσκολους αγώνες για επιβίωση και αυτοτέλεια, οργανωμένος σε πατριαρχικά ένοπλα γένη, έτοιμα να προασπίσουν (ή και να επεκτείνουν) τους ζωτικούς χώρους και τους περιορισμένους πόρους τους. H όλη χωροταξική οργάνωση, με το πυκνό δίκτυο των παραδοσιακών οικισμών διάσπαρτων στον αγροτικό χώρο, καθώς και οι επιμέρους κατασκευές, όπως σπίτια, πύργοι, οχυρωμένα συγκροτήματα, ξεμόνια, κάστρα, εκκλησίες, μονές, νεκροταφεία, αναρίθμητα μαντρογυρισμένα χτήματα, πεζούλια ξερολιθιάς στις πλαγιές κι άλλα τεχνικά έργα και διαμορφώσεις, απηχούν την πυκνή κατοίκηση, εγγράφουν και διηγούνται τους σκληρούς αγώνες και τους κώδικες αξιών της ταραγμένης ζωής. Μετά από μακραίωνη τροχιά, οι νεώτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν το παραδοσιακό σύστημα. O πληθυσμός απορροφήθηκε στα αστικά κέντρα κι η τοπική κοινωνία συρρικνώθηκε: ενώ στο 19ο αϊ. αντιπροσώπευε περίπου το 1/10 στο Μοριά, σήμερα δεν είναι παρά μόνο το 1/45 στην Πελοπόννησο.
H πληθυσμιακή απογύμνωση, αλλά και η ίδια η φύση κι οι αργοί ρυθμοί μετασχηματισμού του δομημένου περιβάλλοντος, συντέλεσαν στο να διατηρηθεί ο παλιός ιστός καθώς και πολλά έργα σχετικά αναλλοίωτα μέχρι τις μέρες μας, εκτεθειμένα όμως στην καταλυτική δράση του χρόνου και σε άστοχες επεμβάσεις. Από τις οικήσεις της Μάνης (220 κατά την απογραφή 1971 της ΕΣΥΕ ή ακόμη περισσότερες σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς), το 78% καταγράφηκαν (στα 1973-75) ως αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισμοί και το 31% νομοθετήθηκαν (το 1978) ως παραδοσιακοί. Όμως πολλοί μικροσυνοικισμοί έχουν ήδη ερημώσει και πολλοί οικισμοί (ιδίως του Νότου) τείνουν προς την ολοκληρωτική εγκατάλειψη.
Η περιπλάνηση ανάμεσα στα έρημα ή μισοάδεια πέτρινα κτίσματα — σιωπηλούς αλλά εκφραστικούς μάρτυρες του παρελθόντος — κεντρίζει το ενδιαφέρον και πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα για τη συγκεκριμένη οργάνωση, μορφή και λειτουργία του παραδοσιακού χώρου, ώστε οδηγεί στο διάλογο με τα ιστορικά γεγονότα και τις περασμένες κοινωνικές δομές, αναζητώντας τις εξηγήσεις. Παράλληλα γίνεται αφορμή προβληματισμού για την παραπέρα τύχη του κληροδοτημένου, μεγάλης έκτασης, σπάνιου και σημαντικού μνημειακού πλούτου. Όμως, πέρα από τις γενικές εντυπώσεις, τον προβληματισμό, τις αποκρίσεις πού υποβάλλουν ο συνολικός χώρος και τα στοιχεία του, είναι απαραίτητο να διερευνηθούν με προσοχή και ακρίβεια πολλά σύνολα και μεμονωμένα κτίσματα διάφορων κατηγοριών και περιόδων, προκειμένου να κερδίσουμε λεπτομερέστερη γνώση των τοπικών έργων και δομών, ώστε να συνθέσουμε σταδιακά μία ολοκληρωμένη εικόνα. Λίγες είναι οι μεθοδικές προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή, αν και το πεδίο μελέτης είναι ευρύ, συναρπαστικό, διδακτικό και η σκοπιμότητα έγκαιρης τεκμηρίωσης μεγάλη.
Η μελέτη που ακολουθεί αναφέρεται στο οικιστικό και κτιριακό υπόβαθρο που υπήρχε πριν από την αποκρυστάλλωση της νεώτερης μανιάτικης φυσιογνωμίας, καθώς και στο διαχρονικό και συγχρονικό ιστορικό πλαίσιο, εφόσον με τις παραμέτρους αυτές ανιχνεύονται οι καταβολές και οι όροι παραγωγής της ιδιότυπης οικιστικής κι αρχιτεκτονικής παράδοσης. Η εξέταση παρακολουθεί τις επιμέρους ενότητες τής Μάνης και τις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί, ώστε να διακρίνουμε πιο καλά τις συνυφασμένες με αυτές τοπικές παραλλαγές.


Τιμή: 35,00€


Άλλα βιβλία από την κατηγορία: Λεύκωμα
Σελ. 2 από 4

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
Παυσανία "Λακωνικά"

ΑΛΚΗΣ Ξ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ, ΜΕΤΑΞΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ

ΜΑΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΪΤΑΣ

ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΦΡΟΥΡΟΙ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

MANI

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ

PICTURE BIBLE OF MANI
A Unique & wide national museum

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΛΙΤΗΣ